Är ditt hår Hydrofobt eller Hydrofilt?

Hårologi betyder ”läran om håret” Utifrån kunskapen om hårets uppbyggnad kan vi kategorisera hår som antingen HYDROFILA eller HYDROFOBA. Dessa två begrepp säger oss något om hårets förmåga att dra till sig fukt. Ditt hår är Hydrofobt: fuktavstötande, det innebär att ditt hårs förmåga att på egen hand att dra till sig nödvändig fukt ärFortsätt läsa ”Är ditt hår Hydrofobt eller Hydrofilt?”